ภารกิจผู้บังคับบัญชา

การอบรมเสริมทักษะความรู้ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ จเร กอ.รมน. (ผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน.)…

Read More

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักจเร กอ.รมน. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ท.ให้กับ ร.ต.ไพรวัสด์ จันทร์หอม…

Read More

การประชุมคณะกรรมการ ITA กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.(ITA) ครั้งที่ 2/2564…

Read More

สำนักจเร กอ.รมน. เข้าพบเลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อขอรับนโยบายและข้อสั่งการประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ (จเร กอ.รมน.) และคณะผู้บังคับบัญชาของสำนักจเร กอ.รมน.…

Read More

การประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน สำนัก จเร กอ.รมน. ปีงบประมาณ 2564

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดการประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสำนักจเร กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ…

Read More

การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. ในฐานะผู้บริหารสูงสุด เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด…

Read More

สำนัก จเร กอ.รมน. จัดการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ จเร กอ.รมน เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการทำงานให้แก่กำลังพลประจำปีงบประมาณ 2564…

Read More

พิธีเกษียณอายุราชการ กอ.รมน. ปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. มอบของที่ระลึกเนื่องในพิธีเกษียณอายุราชการให้แก่ พล.อ.วุฒิไกร…

Read More

จเร กอ.รมน.เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพนางบุบผา สุพรรณพรหม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางบุบผา…

Read More

นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 65 เยี่ยมชมกิจการ กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเร กอ.รมน. เป็นผู้แทน เลขาธิการ…

Read More

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 สจร.กอ.รมน.จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ครั้งที่ 4 โดยมี พล.อ.วุฒิไกร…

Read More

การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน./หัวหน้าชุดตรวจ), พล.ต.อรชัย บุญสุขจิตเสรี…

Read More

การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน./หน.ชุดตรวจ), พล.ต.อรชัย บุญสุขจิตเสรี…

Read More

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สำนักจเร กอ.รมน. จัดพิธีประดับเครื่องหมาย พ.อ.(พ.) ให้กับ พ.อ.…

Read More

การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.จ.ปัตตานี

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน./หัวหน้าชุดตรวจการปฏิบัติราชการ…

Read More