ข่าวการตรวจการปฏิบัติราชการ

การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 64 นางสาวอุษา บานเย็น (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.)/หัวหน้าชุดตรวจราชการ, พ.อ. ชัยณรงค์…

Read More

การปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 9 จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 พล.ท. อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.) หัวหน้าชุดปฏิบัติภารกิจร่วมกับสำนักงาน…

Read More

การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.จ.พัทลุง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาว อรวรรณ ญาณวิภา (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.)/หัวหน้าชุดตรวจราชการ พ.อ.สุรนาท…

Read More

การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาว อรวรรณ ญาณวิภา (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.)/หัวหน้าชุดตรวจราชการ พ.อ.สุรนาท…

Read More