การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.จ.พัทลุง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาว อรวรรณ ญาณวิภา (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.)/หัวหน้าชุดตรวจราชการ พ.อ.สุรนาท สบายรูป (ผอ.สตป.สจร.กอ.รมน.) และ พ.อ.ศุภยุทธ มาสมบูรณ์ : ตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด โดยมี พ.อ.ธานิน ไตรสกุล(รอง หน.กลุ่มประสานความมั่นคงฯ) ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) และกำลังพล ให้การต้อนรับ

ชุดตรวจราชการได้ไปเยี่ยมชมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ Resilience Green Community ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหมู่ ม.9 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน โดยมี นายศักดิ์ชัย แจ้งกระจ่าง (รองนายกเทศบาลตำบล) นายรื่น แจ้งกระจ่าง (กำนัน) ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน โดยชุมชนเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการในกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มทำนา ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงปลา ผลิตปุ๋ยหมัก และได้รับเครื่องสีข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ปัญหาข้อขัดข้อง เช่น ยังไม่มีการส่งมอบโครงการให้กับชุมชนบริหารจัดการ เครื่องสีข้าวมีกำลังการผลิตน้อยมากจึงไม่ได้ใช้งาน การกระจายน้ำทำการเกษตรไม่เพียงพอ (อยากได้ถังเก็บน้ำเพิ่ม) เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำทำการเกษตรและข่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *