การตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางสาว อรวรรณ ญาณวิภา (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.)/หัวหน้าชุดตรวจราชการ พ.อ.สุรนาท สบายรูป (ผอ.สตป.สจร.กอ.รมน.) และ พ.อ.ศุภยุทธ มาสมบูรณ์ : ตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด โดยมี พ.อ.พุทธกฤษต์ ฉิมแก้ว ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) และกำลังพล ให้การต้อนรับ และร่วมการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด

ชุดตรวจราชการได้ไปเยี่ยมชมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) ต.ตะเครียะ อ.ระโนด โดยมีนายอาทร เนคะมัชชะ ผอ.โรงเรียน พ.ต.ท.สุนิตย์ ห้องชู ประธานกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน
2. โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38) ต.บ้านขาว อ.ระโนด โดยมี นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผอ.โรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน
โดยทั้ง 2 โครงการได้รับความร่วมมือจากชุมชน สามารถนำผลผลิตไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน และจำหน่ายให้ชุมชนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *