การปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6 จ.พิษณุโลก

 

เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รอง จเร กอ.รมน.), น.ส.อุษา บานเย็น (ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.) และคณะ พร้อมด้วยผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดในพื้นที่ ได้ร่วมประชุม/หารือ เพื่อประสานการปฏิบัติกับ สำนักงาน ปปท. เขต 6 โดยมี นายทองสุข ณ พล (ผอ.ปปท.เขต 6) และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจป้องปรามการทุจริตตามข้อร้องเรียนดังนี้

  1. เรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก” อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร มีนายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ (นายช่างชลประทานชำนาญการ) ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก
  2.  “โครงการขุดลอกคลอง 3 แห่ง” พื้นที่ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีนายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ (นายอำเภอพรหมพิราม) และคณะ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ดงประคำ ให้ข้อมูลและนำตรวจ ซึ่งดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *