พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักจเร กอ.รมน. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ท.ให้กับ ร.ต.ไพรวัสด์ จันทร์หอม ประจำแผนก กบ.ทบ.ช่วยราชการตำแหน่งนักจัดการทั่วไป สำนักจเร กอ.รมน. โดยมี พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ (จเร กอ.รมน.) เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *