นโยบายผู้บังคับบัญชา

                                           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผอ.รมน.                                                                          ได้ให้นโยบายไว้ในโอกาสสรุปผลการปฏิบ้ติงานประจำปี ๒๕๖๒ และ                                                    แถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล                       เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒ ดังนี้

 

“กอ.รมน. ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นองค์กรผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้มาบูรณาการงานความมั่นคงร่วมกัน เป็นเครื่องมือของทุกรัฐบาล ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาเป็นผู้บังคับบัญชาของ กอ.รมน. ด้วยตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในปีที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นผลงานโดยรวมของทุกหน่วยร่วมกันและเป็นที่น่าพึงพอใจยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓”